REISVOORWAARDEN
1. Op het ontbreken van reisvoorwaarden op dit formulier kan alleen Lotus Tours en Holidays zich beroepen.
2. Voor de tour boeking is elke reiziger verplicht het boekingsformulier in te vullen en getekend terug te sturen per mail of whatsapp of in hard copy op kantoor af te geven.
3. Alle tours zijn onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid en kunnen tariefswijzigingen plaatsvinden afhankelijk van hoog- en laagseizoen of koersschommelingen.
4. Lotus Tours en Holidays is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit materiaal verstrekt door derden (Bij elke tour/ticket wordt u een file opgestuurd met alle nodige informatie) als ook niet nagekomen reis- en ongevallen verzekering. Voordat u een tour/vliegticket boekt leest u onze reisvoorwaarden.
5. Na boekingen en bevestigingen van de reis ontvangt u een nota (kwitantie) met bijbehorende informatie. Leest u die goed voordat u akkoord gaat met de boeking.
6. Een reservering is alleen geldig indien de aanbetaling van minimal 50% is gedaan. Ingeval u de aanbetaling doet na de afgesproken datum is Lotus Tours en Holidays niet aansprakelijk voor eventuele tariefverhogingen.
7. De duur van de reis is vermeldt in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.
8. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.
9. Lotus Tours en Holidays is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit: het nalaten van inentingen en vaccinaties voorafgaand aan de reis naar Suriname.
10. De reiziger kan Lotus Tours en Holidays niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van transportfaciliteiten, communicatiemiddelenen en medische hulp ingehuurd bij derden.
11. De reiziger dient op eigen kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
12. Lotus Tours en Holidays behoudt zich het recht bij overmacht situaties /onvoorziene omstandigheden of om veiligheidsredenen wijzigingen aan te brengen in het reis programma of de reis te verschuiven (met een grondige reden, wij zullen nimmer met uw veiligheid spelen). Overmacht situaties zijn: onvoorziene gevallen/situaties ontstaan uit natuurrampen of via de overheid waarbij Lotus Tours en Holidays geen enkele invloed uit kan oefenen.
13. Bij overmacht situaties zal de restitutie binnen 30 dagen plaatsvinden nadat de instanties (zoals accomodatie,transport,tour begeleiding) zijn geraadpleegd. Indien deze instituten geen restitutie verstrekken zal de reiziger de kosten voor zijn/haar reis bij de annuleringsverzekering moeten terug vorderen. Lotus Tours en Holidays zal hierbij geen restitutie geven voor de gemaakt kosten.
14. De documentatie vereist voor het claimen van uw annuleringsverzekering zullen we verstrekken.
15. Indien de tour op een andere data door kan gaan en er additionele kosten hiervoor zijn zal die 50-50 gedeeld worden met de reiziger.
16. Indien de instituten (transport,accomodatie,tour begeleiding) wel een restitutie geven zal dat volledig aan u uitgekeerd worden.
17. Lotus Tours en Holidays kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen/annuleringen van vluchten van vliegmaatschappijen. Idiem met schade/kwijtraken van uw Bagage.
18. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het vlucht wijziging en/of tijds veranderingen.
19. Lotus Tours en Holidays is niet verantwoordelijk voor geannulleerde vliegtickets die door de airline of door de reiziger zelf is geannuleerd.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor het annulleren van een aanbetaalde of betaalde reis graag rekening houden met het volgende:
• Om een reis te annulleren dient een aanvraag gedaan te worden per email, whatsapp of Facebook.
• Een copie of foto van uw betalingsbewijs aanhechten in het verzoek tot annulering
• De verwerking van de annullering kan 2-5 werkdagen in beslag nemen afhankelijk van de omvang en periode van de tour.
Bij annulering van uw reis worden de volgende kosten in rekening gebracht:
• In geval van annulering van een tour, 30 tot 60 dagen voor vertrek, dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 25% van de reissom verschuldigd. Met uitzondering van de aktie tours.
• Bij annulering 30 dagen voor vertrek is 75 % van de reissom verschuldigd. Met uitzondering van de aktie tours.
• bij annulering korter dan 7 dagen, de volle reissom.
• Bij last minute of aktie tours vindt er geen restitutie plaats.
•. Bij groepsboekingen is de persoon of entiteit wiens naam op de boekingsformulier of bevestiging staat aangegeven verantwoordelijk voor de gehele groep.
Hij of zij is dan de officiele gesprekspartner namens de organisatie/groep of entiteit bij Lotus Tours en Holidays
• Hij/zij is verantwoordelijk om alle informatie correct door te geven aan de groep
• Hij/zij is verantwoordelijk om de financiele verplichtingen te doen namens de groep
• Hij/zij is verantwoordelijk om annulering namens de groep aan te vragen
•. Overmacht: inhouding van 50% vanuit Lotus Tours en Holidays.
• Indien Lotus Tours en Holidays een reis annuleert/beindigt/stopzet met uitzondering van de overmacht situaties zal er een 100% restitutie plaatsvinden. Bij Wan Gedrag is er geen restitutie.


Voor de buitenlandse reizen (hieronder wordt verstaan: alle reizen die buiten Surinaams grondgebied liggen) dient de reiziger op eigen kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Bij de annulering van de buitenlandse reizen vindt er geen restitutie plaats. Men dient een annuleringsverzekering op eigen kosten te sluiten voor restitutie.